Άγιον - Όρος

Άγιον - Όρος

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2008

Ο Πατριάρχης για την Ι.Μονή Εσφιγμένου Αγ. Όρους

Κριτική Βαρθολομαίου στην κυβέρνηση

Επικριτικός για την αναποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Ορους σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Μονής Εσφιγμένου εμφανίσθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέπτεται από χθες τον Αθω. «Ισως ακούσωμεν παράπονα διά την περίπτωσιν της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, η οποία κατέστη περιπεπλεγμένον κουβάριον, ως μη ώφελε», σημείωσε ο κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία του στον Ναό του Πρωτάτου και συνέχισε: «Η δε έντιμος Ελληνική Πολιτεία, διά γνωστούς ημίν και τω Αγιορειτικώ κόσμω και ακατανοήτους λόγους, αναβάλλει να εκτελέση τα εκκλησιαστικώς και δικαστικώς αποφασισθέντα και να καταστείλη την αναρχίαν και αντιμοναχικήν ανυπακοήν και να διευκολύνη την εγκατάστασιν της μόνης νομίμου Αδελφότητος εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν της».

Υπενθυμίζεται ότι η Μονή Εσφιγμένου τελεί υπό κατάληψη από το 1974 από ομάδα μοναχών τους οποίους το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 2004, ύστερα και από σχετική εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας κήρυξε σχισματικούς. Το Φανάρι με εξαρχία που απέστειλε στον Αθω όρισε νέα αδελφότητα, με ηγούμενο τον ιερομόναχο π. Χρυσόστομο Κατσουλιέρη, που όμως δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην υπό κατάληψη ιστορική Μονή.

«Αποτελεί ανοικτήν πληγήν εις το αγιορειτικόν σώμα, παλαιάν μάλιστα, η οποία ήδη έχει “κακοφορμίσει” και πυορροεί» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στην Ιερά Κοινότητα. «Υπάρχουν αποφάσεις Πατριαρχικαί και Συνοδικαί, αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητος, αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων. Παρά ταύτα η ανταρσία κρατεί, οι αντάρται γαυριούν επί εμμονή δήθεν εις την Ορθοδοξίαν και ζήλω “υπέρ των πατρίων”, παρουσιάζονται εις τους μη πεπληροφορημένους ως αδίκως διωκόμενοι, διαστρέφουν τα γεγονότα, αντιστρέφουν την πραγματικότητα, διασυνδέονται με δαφόρους σχισματικάς θρησκευτικάς κοινότητας εν Ελλάδι και αλλαχού, επικαλούνται κοσμικά δικαιώματα, ενισχύονται πολλαχόθεν. Διερωτώμεθα ευλόγως: Ποια η αιτία της καθυστερήσεως της επιλύσεως του προβλήματος; Ποιος ο μοχλός της κωλυσιεργίας; Ποιοι οι λόγοι της διστακτικότητος του υπευθύνου Κράτους; Εως πότε θα υβρίζεται η κανονικότης; Εως πότε θα ευτελίζεται η νομιμότης; Εως πότε θα εμπαίζεται ο Θεός;» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος και κάλεσε τους αρμοδίους να προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, λέγοντας ότι «κάπου υφίσταται το μη περαιτέρω».

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το υπό κατασκευήν κονάκι της κανονικής Αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου, στις Καρυές. Το απόγευμα προσκύνησε στην Μονή Ξηροποτάμου και αμέσως μετά μετέβη στη Μονή Διονυσίου, η οποία είναι το επίκεντρο των εορτασμών που θα πραγματοποιηθούν προεξάρχοντος του ίδιου για τα 500 χρόνια από την κοίμηση του δεύτερου κτήτορα της, Αγίου Νήφωνα, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκαν στο Αγιο Ορος η Ιερά Επιστασία και η Ιερά Κοινότητα, ο πολιτικός διοικητής του κ. Γιώργος Δαλακούρας, ο υποδιοικήτης κ. Αρ. Κασμίρογλου και πλήθος μοναχών και προσκυνητών.

Του Νικου Παπαχρηστου

πηγή: http://news.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: